Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P-14/TP/2021 Remont tarasów i rampy budynku administracyjnego na Cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie (NR2) 17.06.2021    POBIERZ
P-12/TP/2021 Usługi w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usuwanie, cięcia i nasadzenia zieleni oraz badania dendrologiczne. Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu. 16.06.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 4 01.01.2021
P-11/TP/2021 Remont tarasów i rampy budynku administracyjnego na Cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie. 27.05.2021    POBIERZ
P-10/TP/2021 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 5 (modernizacji alejki leżącej w osi 15 i alejki leżącej w osi E - przy kwaterze IIa, wraz z modernizacją schodów. 28.05.2021    POBIERZ
P-9/TP/2021 Remont ogrodzenia Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie wzdłuż ul. Reduta. 21.05.2021    POBIERZ
P-7/TP/2021 Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie 20.05.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 3 01.01.2021
P–5/TP/2021 Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. 15.04.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 2 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 2 01.01.2021