Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–19/PN/2020 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza 15.01.2021    POBIERZ
P–17/PN/2020 Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów 23.12.2020    POBIERZ
P–12 PN/2020 Modernizacja alejek i budowa studni kanalizacyjnych przy kolumbarium na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty. 04.11.2020    POBIERZ
P–15/PN/2020 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 29.10.2020    POBIERZ
P–13/PN/2020 Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie 28.10.2020    POBIERZ
P–10/PN/2020 Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części 26.10.2020    POBIERZ
P–11/PN/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie al. Powstańców Śląskich 04.09.2020    POBIERZ
P–8/PN/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie al. Powstańców Śląskich. 11.08.2020    POBIERZ
P–9/PN/2020 Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi oraz przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie 17.08.2020    POBIERZ
P–7/PN/2020 Remont grobów żołnierskich usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty w podziale na 4 części 03.08.2020    POBIERZ