Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–20/TP/2022 Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów w placówkach handlowych – w podziale na 2 części. 03.10.2022
Plan zamówień Aktualizacja nr 8 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 8 22.09.2022
P–19/TP/2022 Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie. 19.09.2022
Plan zamówień Aktualizacja nr 7 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 7 01.01.2022
P–18/TP/2022 Prace remontowe i konserwatorskie na kwaterze żołnierzy I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim (Nowym) w Krakowie. 26.08.2022    POBIERZ
P–17/TP/2022 Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 17.08.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 6 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 6 01.01.2022
Plan zamówień Aktualizacja nr 5 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 5 01.01.2022
P–15/TP/2022 Wykonanie prac polegających na remoncie istniejącej nawierzchni utwardzonej na terenie Cmentarza Bronowickiego przy ul. Pasternik w Krakowie 16.08.2022    POBIERZ
P–14/TP/2022 Remont alejek na terenie Cm. Rakowickiego w Krakowie w podziale n na dwie części. 01.08.2022    POBIERZ