Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
DI.2830.11.2020 Zakup sprzętu komputerowego 25.11.2020    POBIERZ
DA.251.3.2020 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2021 r. 26.11.2020    POBIERZ
DI.2830.10.2020 Zakup systemu informatycznego typu ERP wraz z instalacją u Zamawiającego, szkoleniami i asystą techniczną po okresie gwarancji 12.11.2020    POBIERZ
DI.2830.8.2020 Świadczenie usług pogrzebowych (grabarskich) – w podziale na 4 części 02.11.2020
DI.2830.7.2020 Świadczenie usług pogrzebowych (grabarskich) 27.10.2020    POBIERZ
DI.2830.6.2020 Przyłącz wody do Cmentarza Kobierzyn-Lubostroń 02.09.2020    POBIERZ
DI.2830.5.2020 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 01.09.2020    POBIERZ
DI.2830.4.2020 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, usunięć drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 26.06.2020    POBIERZ
DI.2830.3.2020 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie. 18.03.2020    POBIERZ
DI.2830.2.2020 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia gospodarczego wraz z jego rozbudową w budynku administracyjnym dla potrzeb archiwizacji dokumentów na Cmentarzu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie 07.02.2020    POBIERZ