Struktura organizacyjna

DYREKTOR

p.o. Dyrektor: Monika Kościelecka

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-91 lub 12 619-99-92

Symbol działu: D

Z-CA DYREKTORA DS PLANOWANIA I INFRASTRUKTURY

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Izdebska

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-76

Symbol działu: ZP

DZIAŁ ZIELENI I UTRZYMANIA CMENTARZY

Kierownik: Maria Sroka

Adres: ul. Powstańców 48 , 31-422 Kraków

Tel.: 12 410-65-64

Symbol działu: DZ

DZIAŁ OCHRONY ZABYTKÓW

Kierownik: Agnieszka Rudnik

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-88

Symbol działu: DG

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik: Beata Łętowska

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-40

Symbol działu: DZP

DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kierownik: Paweł Mikuła

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-39

Symbol działu: DI

Z-CA DYREKTORA DS EKONOMICZNYCH

Z-ca Dyrektora: .

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-60 lub 12 619-99-74

Symbol działu: ZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik: Jolanta Solecka

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-51

Symbol działu: GK

DZIAŁ KSIĘGOWO - FINANSOWY

KIEROWNIK: Jolanta Solecka

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-51

Symbol działu: ZK

DZIAŁ BUDŻETU I WINDYKACJI

Kierownik: Ewa Sypek

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-74

Symbol działu: ZB

DZIAŁ ZASOBÓW TERENOWYCH

Kierownik: Marcin Smolski

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-95

Symbol działu: ZT

DZIAŁ OBSŁUGI REJONU PODGÓRZE

Kierownik: Agnieszka Pałach

Adres: ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Tel.: 12 656-17-25 lub 12 619-25-23

Symbol działu: DR II

DZIAŁ OBSŁUGI REJONU RAKOWICE

Kierownik: Tomasz Piekarski

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-14 lub 12 619-99-15

Symbol działu: DR I

DZIAŁ OBSŁUGI CMENTARZA PRĄDNIK CZERWONY

p.o. Kierownik: Tomasz Witek

Adres: ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Tel.: 12 410-65-50 lub 12 410-65-62

Symbol działu: DR III

DZIAŁ OBSŁUGI CMENTARZA GRĘBAŁÓW

Kierownik: Michał Cichy

Adres: ul. Darwina 1, 31-764 Kraków

Tel.: 12 645-31-14 lub 12 645-44-34

Symbol działu: DR IV

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Kierownik: Sylwia Kędzierska

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-21 lub 12 619-99-73

Symbol działu: DP

DZIAŁ ORGANIZACJI, LEGISLACJI I KONTROLI

Kierownik: Joanna Groniak

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-00

Symbol działu: DO

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik: Bartłomiej Butrymowicz

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-30

Symbol działu: DA

ZESPÓŁ PRAWNY

Główny Specjalista: Patrycja Ćwikła

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-19

Symbol działu: DR

Sekcja Radców Prawnych

-: -

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-19

Symbol działu: DRP

DZIAŁ INFORMATYKI

Kierownik: Arkadiusz Złotkowski

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-50

Symbol działu: DK

STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ

Starszy Inspektor ds. BHP: Zbigniew Raźny

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-50

Symbol działu: DH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Agnieszka Baranek

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-19

Symbol działu: IOD