Odwiedzając groby, pamiętajmy o środowisku

Odwiedzając groby, pamiętajmy o środowisku

Odwiedzając groby, pamiętajmy o środowisku

Czytaj dalej
Wzmocniona komunikacja na cmentarzach już od tego weekendu

Wzmocniona komunikacja na cmentarzach już od tego weekendu

Zbliża się święto Wszystkich Świętych. W związku ze spodziewanym zwiększonym ruchem w okolicach cmentarzy tramwajami i autobusami, w sobotę, 23 października i niedzielę, 24 października, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Czytaj dalej
30. rocznica śmierci Andrzeja Zauchy

30. rocznica śmierci Andrzeja Zauchy

Czytaj dalej

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

Czytaj dalej

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Czytaj dalej

Skrócone godziny pracy kas ZCK w dniu 30.09.2021 r.

Skrócone godziny pracy kas ZCK w dniu 30.09.2021 r.

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.