Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

Czytaj dalej
Zielona Stolica Europy 2023

Zielona Stolica Europy 2023

Kraków w finale konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2023”

Czytaj dalej
INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Czytaj dalej

ZCK OTWARTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

Czytaj dalej

Aukcja na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym miejsc pod budowę grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

Aukcja na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym miejsc pod budowę grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

Czytaj dalej

Zmiana godzin otwarcia kas w dnu 30.06.2021 roku

Zmiana godzin otwarcia kas w dnu 30.04.2021 roku

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.