Nowe toalety na krakowskich cmentarzach

Nowe toalety na krakowskich cmentarzach

Nowe toalety na krakowskich cmentarzach

Czytaj dalej
Powstały nowe kolumbaria na cmentarzu Rakowickim

Powstały nowe kolumbaria na cmentarzu Rakowickim

Czytaj dalej
Po trudnej jesieni spadła liczba pochówków na cmentarzach

Po trudnej jesieni spadła liczba pochówków na cmentarzach

Po trudnej jesieni spadła liczba pochówków na cmentarzach

Czytaj dalej

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Czytaj dalej

UWAGA - ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Z dniem 01.01,2021 r, został zmieniony numer konta bankowego

Czytaj dalej

Przywrócono świetność grobom wojennym oraz zabytkowym pomnikom nagrobnym

Przywrócono świetność grobom wojennym oraz zabytkowym pomnikom nagrobnym

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.