10 jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

10 jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Czytaj dalej
Alert IMGW. Uwaga na burze z gradem

Alert IMGW. Uwaga na burze z gradem

Czytaj dalej
Aukcja nisz urnowych na Cmentarzach Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Prokocim i Grębałów

Aukcja nisz urnowych na Cmentarzach Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Prokocim i Grębałów

Czytaj dalej

AUKCJA na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym miejsc pod budowę grobów murowanych.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalej

Informacja o przyznaniu w 2023 r. środków finansowych na prace konserwatorskie i restauratorskie na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.