Zamówienia publiczne

Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P-7/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty