Zamówienia publiczne

Remont tarasów i rampy budynku administracyjnego na Cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P-11/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania