Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
DA.251.8.2019 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DA.230.6.2019 Zakup i dostawa środków czystości dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DA.230.5.2019 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DI.2830.10.2019 Zakup i dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych wózków akumulatorowych typu MELEX lub równoważny (rok produkcji 2019), do przewozu osób i towarów 31.10.2019    POBIERZ
DI.2830.9.2019 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części 14.10.2019    POBIERZ
DI.2830.6.2019 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, usunięć drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 25.09.2019    POBIERZ
DI.2830.5.2019 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 4 (modernizacja alejki między kwaterą Ia i IIa wraz z modernizacją schodów S11) 29.07.2019    POBIERZ
DI.2830.4.2019 Utrzymanie cmentarzy i kwater grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 24.06.2019    POBIERZ
DI.2830.3.2019 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie - II edycja 26.03.2019    POBIERZ
DI.2830.2.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców w Krakowie na podstawie wybranej koncepcji 11.03.2019    POBIERZ