Zamówienia publiczne

Zakup wraz z dostawą tabletów (4 szt.) wraz z etui ochronnymi oraz laptopa (1 szt.) dla potrzeb ZCK w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.6.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania
Inne / Dodatkowe