Zamówienia publiczne

Zakup wraz z dostawą rur stalowych dla potrzeb ZCK w Krakowie (NR 2).

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.5.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty