Zamówienia publiczne

Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych (3 szt.) dla potrzeb ZCK w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.9.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty