Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–15/PN/2020 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 29.10.2020    POBIERZ
P–13/PN/2020 Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie 28.10.2020    POBIERZ
P–10/PN/2020 Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części 26.10.2020    POBIERZ
P–11/PN/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie al. Powstańców Śląskich 04.09.2020    POBIERZ
P–8/PN/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie al. Powstańców Śląskich. 11.08.2020    POBIERZ
P–9/PN/2020 Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi oraz przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie 17.08.2020    POBIERZ
P–7/PN/2020 Remont grobów żołnierskich usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty w podziale na 4 części 03.08.2020    POBIERZ
P–6/PN/2020 Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi oraz przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie – w podziale na 2 części 10.07.2020    POBIERZ
P–4/PN/2020 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części w podziale na 5 części. 06.07.2020    POBIERZ
P–5/PN/2020 Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich 03.07.2020    POBIERZ