Zamówienia publiczne

Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–15/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty