Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie al. Powstańców Śląskich.

ID ZAMÓWIENIA: P–8/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania