Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji na realizację modernizacji Cmentarza Prokocim w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P–2/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty