Zamówienia publiczne

Oprac. dok. proj.: Cz1 Oprac. dok. proj. dotyczącej Pomnika Mauzoleum Poległych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Cz 2 Oprac. dok. proj. remontu kwatery wojennej cmentarza Podgórskiego tzw. Nowego.

ID ZAMÓWIENIA: P-24/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty