Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok. 01.01.2020
P–10/PN/2019 Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie 07.01.2020