Zamówienia publiczne

Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz przyczepy sanitarnej na cmentarzach komunalnych w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P–16/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty