Zamówienia publiczne

Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

ID ZAMÓWIENIA: P–14/TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert