Zamówienia publiczne

Zakup wraz z dostawą tabletów (4 szt.) wraz z etui ochronnymi oraz laptopa (1 szt.) dla potrzeb ZCK w Krakowie (NR 2)

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.8.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty