Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa środków czystości dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 2020 r.

ID ZAMÓWIENIA: DA.230.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty