Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r.

ID ZAMÓWIENIA: DA.230.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty