Zamówienia publiczne

Wprowadzanie danych z akt grobów do programu komputerowego EGERIA, aktualizowanie lub zakładanie książek kwater lub pasów z terenu Rejonu Rakowice podległego Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: DI.2830.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia