ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJE NA WYPADEK ŚMIERCI

10 maja 2020

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJE NA WYPADEK ŚMIERCI DOTYCZACE GROBU/NISZY URNOWEJ I PRZYJĘCIE TYMCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII


Mając na względzie:

rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov 19, ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i będące jej skutkiem ograniczenia w kontaktowaniu się/ unikaniu skupisk ludzi, jak również dążąc do zapewnienia możliwie największej ochrony klientom oraz pracownikom Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ustala się wyłącznie na czas trwania stanu epidemii następujące zmiany w zakresie potwierdzania i przyjmowania dyspozycji na wypadek śmierci do akt grobu/niszy.

Od dnia 11 maja wprowadzona zostaje możliwość składania dyspozycji na wypadek śmierci bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie. Oświadczenie o wyznaczeniu następcy prawnego i ewentualnie przyznaniu prawa do pochowania innym osobom będzie można - po własnoręcznym uzupełnieniu i podpisaniu - przesłać do tut. Zarządu za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera, lub pozostawiając w skrzynkach nadawczych znajdujących się przy wejściach do biur obsługi klienta:

ul. Rakowicka 26,
ul. Wapienna 13,
ul. Powstańców 48,
ul. Darwina 1g

Opłat z tytułu złożenia dyspozycji na wypadek śmierci prosimy dokonywać:
Przelewem/przekazem na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:
1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata
oraz
2. czego wpłata dotyczy

Zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, opłata za złożenie dyspozycji wynosi 50 zł.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Druk oswiadczenie-dyspozycje