Komunikat

13 marca 2020

Komunikat

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa

COVID-19

W związku z postępującą sytuacją kryzysową i zagrożeniem epidemiologicznym związanym
z występowaniem w Polsce koronawirusa COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie jako jednego z elementów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego miasta Krakowa w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pochowań,

wprowadza się poniższe zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

1) W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie realizuje wyłącznie zadania bieżące związane bezpośrednio z pochowaniami.

2) do obsługi wszystkich mieszkańców wyznacza się Biuro Obsługi Klienta w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. Działalność Biur Obsługi Klienta
na Cmentarzu Podgórze (ul. Wapienna 13), Cmentarzu Grębałów (ul. Darwina 1g)
oraz Cmentarzu Prądnik Czerwony (ul. Powstańców 48) ulega zawieszeniu do odwołania.

3) do obsługi wszystkich mieszkańców wyznacza się kasę w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. Działalność kas na Cmentarzu Podgórze (ul. Wapienna 13), Cmentarzu Grębałów (ul. ul. Darwina 1g) oraz Cmentarzu Prądnik Czerwony (ul. Powstańców 48) ulega zawieszeniu do odwołania.

Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:

1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata

oraz

2. czego wpłata dotyczy

4) do obsługi wszystkich mieszkańców wyznacza się Dziennik Podawczy w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. Działalność dzienników podawczych
na Cmentarzu Podgórze (ul. Wapienna 13), Cmentarzu Grębałów (ul. Darwina 1g) oraz Cmentarzu Prądnik Czerwony (ul. Powstańców 48) ulega zawieszeniu do odwołania.

Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie oraz ochrony Państwa zdrowia, prosimy o rozważenie załatwienia sprawy drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną, a nie w drodze osobistej wizyty w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, o ile charakter sprawy na to pozwala.

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
strona internetowa: http://www.zck-krakow.pl

platforma E-PUAP

telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00

W przypadku wizyty osobistej, prosimy o ograniczenie do minimum osób towarzyszących oraz o przestrzeganie zasady pojedynczego podchodzenia do stanowisk kasowych oraz stanowisk Biura Obsługi Klienta oraz zachowanie co najmniej 1-1,5 metra odległości od innej osoby oczekującej w kolejce.

Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych.

Dodatkowe informacje:

9. Telefony alarmowe

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05, należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie:

  • centrala: 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64, 12 684 40 35, 12 684 40 99,
  • dyżurne telefony całodobowe 600 876 214 lub 602 263 605 – podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

10. Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie

  • Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00.
  • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53.

11. Telefoniczna Informacja Pacjenta w sprawie koronawirusa

800 190 590 – to numer bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta, która przez całą dobę udziela informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.