Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

17 marca 2023

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie i na tablicy ogłoszeń Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie został podany do publicznej wiadomości od dnia 16.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 667/2023 z dnia 13 marca 2023 r. dotyczący przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym obejmujący:

1) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 50,53) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

2) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 14, 17) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych.


ZAŁĄCZNIK