Zrealizowane zostały prace remontowe i konserwatorskie na kwaterze żołnierzy I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim (Nowym) w Krakowie

27 stycznia 2023

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z przyjemnością informuje, iż w grudniu 2022 roku zakończone zostały roboty budowlane i prace konserwatorskie na kwaterze wojennej na cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej 13, związane z realizacją zadania pod nazwą: „Prace remontowe i konserwatorskie na kwaterze żołnierzy I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim (Nowym) w Krakowie”.

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Miejską Kraków przy dofinansowaniu w ramach programu rządowego „GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (w wysokości 220 000 zł) oraz przy udziale środków dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego na remont kwatery wojennej na cmentarzu Podgórskim (w wysokości 100 000 zł). Wkład finansowy Gminy Miejskiej Kraków wyniósł: 244 418,33 zł.

W ramach zadania w 2022 r. wykonano:

  • Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zachowanych elementach kwatery wojennej (filary i belkowanie wraz z urnami – z betonu i sztucznego kamienia, mury, murki i elementy ogrodzenia, obramienia mogił zbiorowych).
  • Wykonanie robót nawierzchniowych, powiększenie utwardzonej nawierzchni placu (w efekcie – poszerzenie wejścia na kwaterę wojenną), wymiana płyt chodnikowych wraz z podbudową i obrzeżami (krawężnikami).
  • Przeniesienie istniejącej tablicy z wykonaniem nowej podstawy – w związku z poszerzeniem nawierzchni placu.
  • Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z historią cmentarza wojennego nr 386 oraz wykazem znanych nazwisk pochowanych żołnierzy.
  • Uporządkowanie, wymiana i pielęgnacja zieleni: usunięcie krzewów i drzew, nasadzenie nowego żywopłotu, wymiana trawników – założenie nowych trawników na terenie kwatery wraz z pasami mogił.

Rezultatem przeprowadzonego kompleksowego remontu kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim (Nowym) w Krakowie - robót budowlanych i prac konserwatorskich - jest rewaloryzacja kwatery wojennej, zachowanej części cmentarza wojennego z I wojny światowej, stanowiącej ok. 1/3 pierwotnego założenia - cmentarza nr 386 Kraków – Podgórze, założonego w latach 1914-1918 przez Wydział Grobów Wojennych Kraków c.k. armii austro-węgierskiej.

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego