Przetarg ustny-aukcja na nabycie nisz urnowych i oddanie do użytkowania oraz dysponowania osobom fizycznym - Cmentarz Podgórki Tyniecki

19 kwietnia 2024

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

Kraków, dnia 19 kwietnia 2024 r.

reprezentowana przez Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.

zarządzająca cmentarzem komunalnym Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 ogłasza przetarg ustny-aukcję

na nabycie nisz urnowych i oddanie do użytkowania oraz dysponowania osobom fizycznym.

Dostępne nisze urnowe:

Kolumbarium A: Kondygnacja: I; Nisze od numerów: 2 do 7, 9 do 21, 23 do 32, 34, 38 do 39 i 41 do 55, 57 do 68, i 70 do 74

Kolumbarium A: Kondygnacja: II; Nisze od numerów: 1 do 13, 15 do 20, 22 do 23, 25, 27 do 32, 38 do 42, 45 do 50 i 54 do 74

Kolumbarium A: Kondygnacja: III; Nisze od numerów: 1 do 34 i 38 do 74

Kolumbarium B: Kondygnacja: I; Nisze od numerów: 14 i 23

Kolumbarium B: Kondygnacja II; Nisze od numerów: 21

Kolumbarium B: Kondygnacja III; Nisze od numerów 1 do 2, 4 do 21 i 23 do 24

Cena wywoławcza: 5323,00 zł brutto

Licytacja odbędzie się w dniu 9 maja 2024 r. o godzinie 13:00 w kancelarii cmentarza przy ul. Wielogórskiej 16 w Krakowie.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 8 maja 2024 r. do godziny 16:00 wpłaciły wadium. Wpłata wadium może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej: kartą płatniczą w kasie kancelarii cmentarza ewentualnie przelewem na rachunek bankowy

Dane do przelewu - wpłata wadium:

Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.

94-247 Łódź, ul. Solec 5

ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 21 1050 1461 1000 0090 8106 4470

Kwota wadium: 2000,00 zł brutto

Tytułem: Wadium na poczet niszy urnowej (należy podać lokalizację i nr niszy urnowej) Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej niszy urnowej. Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej, po wniesieniu obowiązującej opłaty w wysokości 3434,00 zł brutto w terminie 7 dni od daty przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania niszy urnowej. W trakcie prowadzenia licytacji komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania nisz urnowych, bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin i zasady licytacji zostaną udostępnione w kancelarii cmentarza oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie W Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dodatkowo informacja będzie zamieszczona na stronach internetowych: www.cmentarzkrakow.pl i www.zck-krakow.pl