1. rocznica śmierci Zbigniewa Zuziaka

9 kwietnia 2024

Dziś, 9 kwietnia, minęła pierwsza rocznica śmierci profesora Zbigniewa Zuziaka – specjalisty w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wieloletniego pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej, zastępcy prezydenta Krakowa i głównego architekta miasta. Z tej okazji na jego grobie na cmentarzu Rakowickim zapłonął znicz od władz miasta Krakowa.

Profesor dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak był specjalistą w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wykładowcą Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej, a także członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Prof. Zbigniew Zuziak był profesorem nadzwyczajnym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (Instytut Projektowania Miast i Regionów), profesorem zwyczajnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz profesorem zwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Był promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac naukowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz brał udział w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, współautorem planów i projektów urbanistycznych, a także laureatem nagród za działalność planistyczną, publikacje naukowe oraz zdobytych w konkursach architektoniczno-urbanistycznych. Odpowiadał m.in. za projekt rewitalizacji krakowskiego Kazimierza (projekt został wyróżniony przez Europejską Radę Urbanistów). W latach 2002-2004 profesor pełnił funkcję zastępcy prezydenta Krakowa, a w latach 1984-90 głównego architekta miasta Krakowa.

Profesor był członkiem wielu naukowych i zawodowych stowarzyszeń, rad naukowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism. Przez wiele lat sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Architektury PAN – oddział w Krakowie. W latach 1994-99 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a w latach 2007-2011 członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.