200. rocznica urodzin Mikołaja Zyblikiewicza

27 listopada 2023

28 listopada minie 200. rocznica urodzin Mikołaja Zyblikiewicza, doktora prawa, adwokata, polityka, posła do Sejmu Krajowego we Lwowie i Rady Państwa w Wiedniu, honorowego obywatela Krakowa, prezydenta naszego miasta. Z tej okazji na jego grobie na cmentarzu Rakowickim zapłonie znicz od władz Miasta Krakowa.

Mikołaj Zyblikiewicz urodził się 28 listopada 1823 roku w Starym Mieście koło Sambora w niezamożnej rodzinie obrządku greckokatolickiego. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1855 roku otworzył kancelarię adwokacką w Krakowie. Regularnie pisał teksty do konserwatywnego „Czasu”. W 1861 roku został posłem na Sejm Krajowy i do Rady Państwa w Wiedniu. W 1866 roku wszedł do Rady Miejskiej, niemniej niewiele się angażował w sprawy miasta, poświęcając czas na działalność poselską we Lwowie i Wiedniu.

Po rezygnacji prezydenta Józefa Dietla został wybrany 2 lipca 1874 roku na prezydenta miasta. W czasie jego prezydentury rozpoczęto przebudowę Sukiennic i podjęto uchwałę o powołaniu Muzeum Narodowego, powstała krakowska fabryka cygar, realizowane były inwestycje zainicjowane jeszcze przez Dietla (likwidacja koryta Starej Wisły, budowa gmachów i urządzeń użyteczności publicznej). Kraków stał się w tych czasach centrum uroczystości patriotycznych. Powtórny pochówek Jana Długosza w 1880 roku w kościele oo. Paulinów na Skałce dał początek Krypcie Zasłużonych.

Mikołaj Zyblikiewicz w 1880 roku ponownie został prezydentem na następną sześcioletnią kadencję, ale już w styczniu 1881 roku ustąpił z prezydentury w związku z objęciem stanowiska marszałka krajowego we Lwowie. Funkcję marszałka pełnił do 1886 roku, kiedy to ze względu na stan zdrowia złożył dymisję i ostatecznie w 1887 roku osiadł na stałe w Krakowie. Zmarł 18 maja 1887 roku. Pochowano go na cmentarzu Rakowickim. Patronuje ulicy w centrum Krakowa, w roku 1887 odsłonięto jego pomnik na placu Wszystkich Świętych (po likwidacji w 1953 roku przywrócony został na swoje miejsce w roku 1985).