Utrudnienia. Prace budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim.

13 października 2023

Utrudnienia. Prace budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim.
CZASOWE ZAMKNIĘCIE CMENTARZA

w dniach: od 16 do 26.10.2023 r. i od 6.11. do 5.12.2023 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że trwają roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie w Krakowie – Etap 1 i Etap 2 w ramach projektu kluczowego pn. :

„Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem.
Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórza”

Prace prowadzone będą do 30 listopada 2024 r.

W związku z prowadzonymi pracami w okresie od 16 do 26 października 2023 r. nekropolia zostanie zamknięta dla odwiedzających.

Aby jednak umożliwić obchody Wszystkich Świętych jej otwarcie dla odwiedzających nastąpi w dniu 27 października 2023 r. do 5 listopada 2023 r. włącznie, po czym od dnia 6 listopada do 5 grudnia 2023 r. nastąpi jej ponowne czasowe zamknięcie.

Na czas otwarcia cmentarza w związku z Dniem Wszystkich Świętych wykonawca robót, w miarę możliwości, przygotuje teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

Dlatego też przepraszamy za tą niedogodność, jednocześnie prosząc wszystkich odwiedzających groby bliskich na Starym Cmentarzu Podgórskim o wyrozumiałość i cierpliwość.