OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

30 września 2021

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) informujemy, iż zgodnie z § 26 ust.10a i 10b ww Rozporządzenia:

Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny):


Do dnia 31 października 2021 r.


Sala Pożegnań cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 15 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 22 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 51 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul Powstańców 48 – do 38 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 38 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 50 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 9 osób.

Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid.

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

OŚWIADCZENIE