OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

7 listopada 2020

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 367, 415 i 436) informujemy, iż zgodnie z § 26 ust.8 ww Rozporządzenia:

Do dnia 28 marca 2021 r.

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,

Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny):

Sala Pożegnań Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 2 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 3 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 12 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 9 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 8 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 7 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 2 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie


OŚWIADCZENIE