Mehoffer Józef

(1869 - 1946)

Uprawiał grafikę artystyczną, akwafortę, akwatintę, autolitografię, malarstwo sztalugowe, portret kredkowy.

Lokalizacja: Pas 31 (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Józef Mehoffer.