Estreicher Karol Józef

(1827 - 1908)

W 1862r. pracował w Bibliotece Szkoły Głównej w Warszawie, gdzie prowadził również wykłady. W 1868 r. został dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (do 1905). Członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie i Polskiej Akademii Umiejętności. Pomnożył i zreorganizował zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, dodając jej znaczenia. Rozpoczął wydawanie "Bibliografii Polskiej". Autor rozpraw o polskich pisarzach. Tworzył także sztuki teatralne, w większości komedie.

Lokalizacja: kwatera Ba, płd. grobowiec Estreicherów (mapka)