Gostkowska Józefa

(1760 - 1850)

Bibliofilka, podarowała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 2853 woluminy dzieł literackich, a także o tematyce historycznej, prawniczej i ekonomicznej. Urodziła się 01.01.1760 r. Zdobyła bardzo dobre wykształcenie, znała kilka języków. Wspierała młodych uczonych oraz uchodźców po powstaniu listopadowym. Dofinansowywała Komitet Budowy Kopca Kościuszki. Zmarła 23.01.1850 r., spoczywa na cmentarzu Rakowickim.

Lokalizacja: kwatera: PAS La, rząd: zach., miejsce: 1