Czerny-Stefańska Halina

(1922 - 2001)

Urodziła się 31.12.1922 r. w Krakowie. Jej pierwszym nauczycielem był ojciec. Studiowała w Paryżu, a od 1939 r. w Konserwatorium Warszawskim. W czasie II wojny światowej występowała na tajnych koncertach. W 1949 r. zdobyła I nagrodę na IV Konkursie Chopinowskim w Warszawie i nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. W 1950 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Wykładała na najlepszych światowych uczelniach. W 2001 r. została doktorem honoris causa Tokijskiego Uniwersytetu Sztuki. Wielokrotnie zasiadała w jury konkursów pianistycznych. Była aktywna polityczne – radna Miasta Krakowa (1976-1984) i członkini prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1981-1983). Po okazaniu poparcia dla rządzących w okresie stanu wojennego została wyklaskana na koncercie w Filharmonii Krakowskiej (04.1982 r.). Należała do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (1978-1985). Jedna z założycielek stowarzyszenia Kuźnica. Nie odmawiała występów w wielkich salach całego świata i małych domach kultury. Zmarła 1.07.2001 r. w Krakowie.

Lokalizacja: kwatera: Aleja Zasłużonych LXIX PAS A, rząd: I, miejsce: 13