Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P-15/TP/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie. 03.08.2021    POBIERZ
P-21/TP/2021 Budowa kanalizacji opadowej (odc. L45istn. do L117, przykanaliki ze studzienkami ściekowymi) wraz z modernizacją nawierzchni alejek wzdłuż wykonanej kanalizacji i modernizacją nawierzchni alejek wzdłuż Kwater Legionowych (pomiędzy: pasem 50 i 51, pasem 51 i pasem kw. XIX oraz pasem 50a i pasem kw. XV) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 02.08.2021    POBIERZ
P-19/TP/2021 Roboty budowlane na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie: Część 1 – Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti tylnej ściany kolumbarium E. Część 2 – Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową. 30.07.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 7 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 7 01.01.2021
Plan zamówień Aktualizacja nr 6 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 6 01.01.2021
P-18/TP/2021 Bieżąca konserwacja nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe przy wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim. 12.07.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 5 Plan zamówień Aktualizacja nr 5 01.01.2021
P-17/TP/2021 Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji rozwiązania, bazującego na Microsoft Windows Server 2019 wraz z migracją istniejących stacji do Domeny Active Directory. 01.07.2021    POBIERZ
P-16/TP/2021 Usługi w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usuwanie i cięcia zieleni oraz badania dendrologiczne. Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu. 02.07.2021    POBIERZ
P-13/TP/2021 Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji rozwiązania, bazującego na Microsoft Windows Server 2019 wraz z migracją istniejących stacji do Domeny Active Directory 15.06.2021    POBIERZ