Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 01.01.2022
P-34/TP/2021 Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 10.11.2021    POBIERZ
P-33/TP/2021 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 29.10.2021    POBIERZ
P-31/TP/2021 Dostawa komputerów stacjonarnych „All in one” z systemem operacyjnym w ilości 60 szt. dla potrzeb Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 04.10.2021    POBIERZ
P-26/TP/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie. 20.08.2021    POBIERZ
P-25/TP/2021 Roboty budowlane na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie: Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową. 25.08.2021    POBIERZ
P-24/TP/2021 Oprac. dok. proj.: Cz1 Oprac. dok. proj. dotyczącej Pomnika Mauzoleum Poległych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Cz 2 Oprac. dok. proj. remontu kwatery wojennej cmentarza Podgórskiego tzw. Nowego. 19.08.2021    POBIERZ
P-23/TP/2021 Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji rozwiązania, bazującego na Microsoft Windows Server 2019 wraz z migracją istniejących stacji do Domeny Active Directory 18.08.2021    POBIERZ
P-20/TP/2021 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części. 09.08.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 8 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 8 01.01.2021