Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–3/PN/2019 Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym – w podziale na 8 części. 16.07.2019    POBIERZ
P–2/PN/2019 Budowa alejki i kolumbarium F etap I na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie 05.07.2019    POBIERZ
P–1/PN/2019 Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części. 24.04.2019    POBIERZ
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. 01.01.2019
P–16/PN/2018 Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz przyczepy sanitarnej na cmentarzach komunalnych w Krakowie 06.12.2018    POBIERZ
P–12/PN/2018 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 13.09.2018    POBIERZ
P–10/PN/2018 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584) 24.08.2018    POBIERZ
P–9/PN/2018 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 22.08.2018    POBIERZ
P–5/PN/2018 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584), na Starym Cmentarzu Podgórskim (nr wpisu do rejestru zabytków A-1028) oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytków A-1429/M) - w podziale na 11 części. 04.07.2018    POBIERZ
P–4/PN/2018 Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) 04.06.2018    POBIERZ