Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P-10/TP/2021 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 5 (modernizacji alejki leżącej w osi 15 i alejki leżącej w osi E - przy kwaterze IIa, wraz z modernizacją schodów. 28.05.2021    POBIERZ
P-9/TP/2021 Remont ogrodzenia Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie wzdłuż ul. Reduta. 21.05.2021    POBIERZ
P-7/TP/2021 Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie 20.05.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 3 01.01.2021
P–5/TP/2021 Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. 15.04.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 2 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 2 01.01.2021
P–6/TP/2021 Opracowanie dokumentacji remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 31.03.2021    POBIERZ
P– 4/TP/2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej restauracji muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-584, na odcinku: od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie, do końca muru od strony północnej (dł. ok 242 mb) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. 29.03.2021    POBIERZ
P–3/TP/2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-584, na odcinku: od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie, do końca muru od strony północnej (dł. ok 242 mb) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 03.03.2021    POBIERZ
P–2/TP/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/ przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie 05.03.2021    POBIERZ