Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–5/TP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. 29.04.2022    POBIERZ
P–4/TP/2022 Usługi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz usługi oczyszczania zbiorników retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na terenie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 19.04.2022    POBIERZ
P–3/TP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie 13.04.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 1 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 1 01.01.2022
P–2/TP/2022 Opracowanie dokumentacji na realizację modernizacji Cmentarza Prokocim w Krakowie. 23.02.2022    POBIERZ
P–1/TP/2022 Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Rakowice. Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz Grębałów. 17.02.2022    POBIERZ
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 01.01.2022
P-34/TP/2021 Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 10.11.2021    POBIERZ
P-33/TP/2021 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 29.10.2021    POBIERZ
P-31/TP/2021 Dostawa komputerów stacjonarnych „All in one” z systemem operacyjnym w ilości 60 szt. dla potrzeb Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 04.10.2021    POBIERZ