Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–2/TP/2023 Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części (NR 2). 22.03.2023    POBIERZ
P–1/TP/2023 Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie - w podziale na 2 części. 06.02.2023    POBIERZ
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok 01.01.2023
P–28/TP/2022 Opracowanie dokumentacji na realizację modernizacji Cmentarza Maki Czerwone w Krakowie. 16.12.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 15 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 15 01.01.2022
P–26/TP/2022 Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 2 części. 07.11.2022    POBIERZ
P–25/TP/2022 Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów w placówkach handlowych. 04.11.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 14 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 14 01.01.2022
Plan zamówień Aktualizacja nr 13 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 13 01.01.2022
P–23/TP/2022 Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie – w podziale na 3 części. 03.11.2022    POBIERZ