Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
DI.2830.10.2019 Zakup i dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych wózków akumulatorowych typu MELEX lub równoważny (rok produkcji 2019), do przewozu osób i towarów 31.10.2019    POBIERZ
DI.2830.9.2019 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części 14.10.2019    POBIERZ
DI.2830.6.2019 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, usunięć drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 25.09.2019    POBIERZ
DI.2830.5.2019 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 4 (modernizacja alejki między kwaterą Ia i IIa wraz z modernizacją schodów S11) 29.07.2019    POBIERZ
DI.2830.4.2019 Utrzymanie cmentarzy i kwater grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 24.06.2019    POBIERZ
DI.2830.3.2019 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie - II edycja 26.03.2019    POBIERZ
DI.2830.2.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców w Krakowie na podstawie wybranej koncepcji 11.03.2019    POBIERZ
DI.2830.1.2019 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. 29.01.2019    POBIERZ
DA.230.4.2018 Dostawa materiałów biurowych 28.12.2018    POBIERZ
DI.2830.3.2018 Dostawa bonów w formie elektronicznych kart przedpłaconych na okaziciela dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 31.10.2018    POBIERZ