Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
DI.2830.3.2020 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie. 18.03.2020    POBIERZ
DI.2830.2.2020 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia gospodarczego wraz z jego rozbudową w budynku administracyjnym dla potrzeb archiwizacji dokumentów na Cmentarzu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie 07.02.2020    POBIERZ
DI.2830.1.2020 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 07.02.2020    POBIERZ
DA.251.8.2019 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DA.230.6.2019 Zakup i dostawa środków czystości dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DA.230.5.2019 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DI.2830.10.2019 Zakup i dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych wózków akumulatorowych typu MELEX lub równoważny (rok produkcji 2019), do przewozu osób i towarów 31.10.2019    POBIERZ
DI.2830.9.2019 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części 14.10.2019    POBIERZ
DI.2830.6.2019 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, usunięć drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 25.09.2019    POBIERZ
DI.2830.5.2019 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 4 (modernizacja alejki między kwaterą Ia i IIa wraz z modernizacją schodów S11) 29.07.2019    POBIERZ