Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–8/PN/2019 Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie 18.09.2019    POBIERZ
P–7/PN/2019 Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części 03.09.2019    POBIERZ
P–6/PN/2019 Mur cmentarza Rakowickiego od strony południowej: Etap 1 – Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) - prace na odcinku wzdłuż części Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej, tzw. Kwatery Legionowej w ramach II roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego Etap 2 – Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Etap 3 – Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) - prace na odcinku wzdłuż części Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej, tzw. Kwatery Legionowej w ramach III roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego 09.08.2019    POBIERZ
P–5/PN/2019 Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim w podziale na 2 części. 02.08.2019    POBIERZ
P–4/PN/2019 Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części 30.07.2019    POBIERZ
P–3/PN/2019 Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym – w podziale na 8 części. 16.07.2019    POBIERZ
P–2/PN/2019 Budowa alejki i kolumbarium F etap I na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie 05.07.2019    POBIERZ
P–1/PN/2019 Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części. 24.04.2019    POBIERZ
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. 01.01.2019