Wszystkich Świętych 2019 - informacje podstawowe

16 października 2019

GODZINY OTWARCIA CMENTARZY

Data

Godziny otwarcia

24 - 27 października 2019 r.

od 700 do 1900

28 - 30 października 2019 r.

od 700 do 2000

31 października 2019 r.

od 700 do 2200

1 listopada 2019 r.

od 600 do ostatniego odwiedzającego

2 listopada 2019 r.

od 700 do 2200

3 listopada 2019 r.

od 700 do 2000

W dniu 1 listopada 2019 r. w budynkach administracyjnych cmentarzy Rakowickiego, Podgórskiego, Prądnik Czerwony i Grębałów pracownicy ZCK pełnić będą dyżury informacyjne, w trakcie których będzie możliwość uzyskania informacji o lokalizacji poszczególnych grobów. W uzasadnionych przypadkach, możliwe będzie wskazanie przez dyżurujących pracowników lokalizacji grobu bezpośrednio w terenie. Dyżury odbywać się będą w godzinach od godz. 730 do 1530

  • BEZPIECZEŃSTWO

Dojazd

Ze względów bezpieczeństwa oraz licznych ograniczeń w ruchu pojazdów w rejonach cmentarnych, sugerujemy skorzystanie z komunikacji miejskiej.

Ochrona osób i mienia

W pobliżu cmentarzy i na ich terenie wzmożone będą patrole Policji i Straży Miejskiej. Teren cmentarzy będzie również patrolowany przez pracowników ZCK.

Zachowanie w przypadkach nadzwyczajnych

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, zgłoszenia osób zaginionych, prosimy kierować do pracowników dyżurujących w Biurze Obsługi Klienta, do portierów lub pracowników ZCK znajdujących się na terenie cmentarza, których będzie można rozpoznać po identyfikatorach.

  • INFRASTRUKTURA

Dostęp do cmentarzy

Na wszystkich cmentarzach komunalnych zostaną uruchomione dodatkowe wejścia i wyjścia. Ich rozmieszczenie naniesiono na załączonych do niniejszej informacji mapkach orientacyjnych cmentarzy.

Toalety

Oprócz znajdujących się na cmentarzach stałych toalet, udostępnione zostaną dodatkowe toalety przenośne wraz z ich pełnym serwisem.

Kontenery na śmieci

Oprócz dotychczasowych koszy znajdujących się na terenie cmentarzy, przewidziano dodatkowe kontenery na odpady. Ustawione one zostaną w newralgicznych miejscach cmentarzy komunalnych.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Na cmentarzach: Rakowickim, Prądnik Czerwony i Grębałów, w dniu 1 listopada 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z przewozu meleksami do grobów rodzinnych. Meleksy ustawione zostaną przy bramach ww. cmentarzy. Obsługę meleksów zapewnią pracownicy ZCK.

Ponadto, dostępne będą dodatkowe wózki inwalidzkie, które znajdować się będą na:

Cmentarzu Rakowickim:

  • na portierni przy bramie głównej,
  • na portierni przy al. 29. Listopada,
  • na portierni przy ul. Prandoty.

oraz na cmentarzach: Podgórskim, Prądnik Czerwony i Grębałów.

Punkty medyczne

W dniu 1 listopada 2019 r. w godzinach od 1000 do 1700 na Cmentarzu Rakowickim i od godziny 1000 do 1500 na Cmentarzu Podgórskim, Prądnik Czerwony i Grębałów uruchomione zostaną punkty medyczne, obsługiwane przez dyżurujących przedstawicieli służb medycznych, wyposażonych w podstawowe środki sanitarne i opatrunkowe.

Tablice informacyjne

Ułatwieniem dla odwiedzających cmentarze komunalne będzie rozmieszczenie tablic informacyjnych.

Dodatkowo, w Biurach Obsługi Klienta ZCK dostępne będą plany cmentarzy
z zaznaczoną lokalizacją, m.in.:

  • kontenerów na śmieci,
  • punktu medycznego,
  • ujęć wody,
  • toalet,
  • dodatkowych wejść i wyjść.

LOKALIZATOR GROBÓW

Zachęcamy do skorzystania z internetowego lokalizatora grobów znajdującego się na stronie www.rakowice.pl. Wystarczy wpisać nazwisko imię osoby zmarłej wybrać cmentarz, a komputer pokaże, na jakiej kwaterze, w którym rzędzie osoba zmarła jest pochowana. Dodatkowo na stronie internetowej www.rakowice.eu udostępniona jest wersja lokalizatora umożliwiająca odszukanie grobu podając imię i nazwisko osoby zmarłej, przybliżony rok pochowania. Lokalizator wskaże cmentarz, kwaterę, rząd i miejsce pochowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAPKI CMENTARZY