HANDEL OKAZJONALNY W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2019

1 lipca 2019

HANDEL OKAZJONALNY W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2019

Informujemy, że począwszy od dnia 22.08.2019 r. przyjmowane będą podania o przydział miejsc pod handel okrężny okazjonalny w okresie święta Wszystkich Świętych
przy Cmentarzach Grębałów i Prądnik Czerwony. Stoiska przydzielane będą
w kolejności wpływu podań i w miarę wolnych miejsc.

W dniu 22.08.2019 r. podania przyjmowane będą na okres 14 dni
od 21 października do 3 listopada br.

Podania wraz kompletem dokumentów składać należy w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 (Dziennik Podawczy)
w godz.: pon. 7:30-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

Podania niekompletne będą odrzucane.

Wymagane dokumenty:

  • podanie na druku ZCK (wzór w załączniku),
  • zwymiarowany projekt stoiska handlowego w formie zdjęcia, rysunku, folderu,
    z uwzględnieniem formy elementów stałych, wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiałów, itp., zadaszenie stoiska winno być w jednolitym ciemnym kolorze, bez reklam, napisów itp.; należy przedstawić wszystkie elementy stoiska,
  • kserokopia decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok 2019 wraz z dowodami wpłaty podatku (oryginały do wglądu), jeśli dotyczy,
  • kserokopia umowy spółki cywilnej (oryginał umowy do wglądu), jeśli dotyczy,
  • dowód osobisty – do wglądu

UWAGA: Opinia Plastyka Miasta nie jest wymagana.

Opłaty brutto za stoiska handlu okazjonalnego:

Cm. Grębałów za stoisko 3m2: 1 dzień – 39,11 zł, 14 dni – 547,60 zł

Cm. Grębałów za stoisko 4,5m2: 1 dzień – 58,67 zł, 14 dni – 821,39 zł

Cm. Prądnik Czerwony za stoisko 6m2: 1 dzień – 78,23 zł, 14 dni – 1095,19 zł

Zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca pod handel okrężny okazjonalny określa:

- Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 4/2018 z dnia 25.01.2018r.

- Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 6/2018 z dnia 26.01.2018r.

- Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 18/2018 z dnia 13.06.2018r.

Bliższych informacji udziela Dział Administracji – tel. 12/619 99 32.

-------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSEK

-------------------------------------------------------------------------------------------