Księgi cmentarne z XIX oraz XX w. dostępne w wersji cyfrowej

13 lutego 2023

Zakończono cyfryzację kolejnych tomów ksiąg cmentarnych dotyczących pochowań na cmentarzu Rakowickim. Na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są już XX-wieczne indeksy i dzienniki.


Z końcem stycznia w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie platformy cyfrowej opublikowane zostały indeksy zmarłych do roku 1921 oraz dzienniki zmarłych do roku 1922.

Cyfryzacja, a następnie publikacja ksiąg odbywa się etapami na podstawie umów zawartych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z Biblioteką Jagiellońską oraz Biblioteką Wojewódzką. Aktualna publikacja jest wynikiem umowy zawartej we wrześniu ubiegłego roku z Biblioteką Jagiellońską na skanowanie i odkwaszenie metodą Bookkeeper 43 woluminów stanowiących 8203 karty o wadze 155 kg oraz na wykonanie opakowań ochronnych dla tych zbiorów. Karty (do roku 1922) zostały zeskanowane do pliku TIFF o rozdzielczości 300 ppi. Przypomnijmy, że dzięki wcześniejszemu porozumieniu z Biblioteką Jagiellońską z wersji cyfrowej najstarszych ksiąg cmentarnych nekropolii rakowickiej z XIX wieku możemy korzystać od końca września 2022 roku za pomocą platformy cyfrowej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej mbc.malopolska.pl.

W celu ochrony ksiąg cmentarnych, zwłaszcza tych najstarszych, w 2021 roku ZCK rozpoczął proces ich digitalizacji i odkwaszania. W tym czasie sfinalizowano pierwszą umowę z Biblioteką Jagiellońską, która zrealizowała bardzo istotną część cyfryzacji zbiorów. Księgi cmentarne dotyczące pochowań na nekropolii rakowickiej zostały zdigitalizowane do rocznika 1900 (łącznie 44 woluminy o wadze 115 kg).

Umowę obejmującą publikację zbiorów zawarto z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie XXI wieku”, mającego na celu stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Cyfryzacja ksiąg cmentarnych jest procesem wieloletnim. Takie działania służą nie tylko ochronie cennych zasobów i promowaniu dziedzictwa kulturalnego Krakowa, ale umożliwiają także prowadzenie badań genealogicznych i ułatwiają dostęp do ksiąg pasjonatom i wszystkim zainteresowanym.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest jednym z pierwszych w Polsce, który podjął się cyfryzacji ksiąg cmentarnych. Warto przy tym wspomnieć, że współczesne księgi od 1 stycznia 2021 roku są prowadzone przez ZCK w Krakowie w systemie elektronicznym, co niewątpliwie podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Oprócz tego księgi cmentarne prowadzone w systemie elektronicznym są co pewien okres drukowane dla dodatkowego bezpieczeństwa tych zasobów, które mają charakter wieczysty.