Komunikat Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

12 maja 2022

Od dnia 19 maja 2022 r. nie będą wydawane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zezwolenia dopuszczające zagospodarowanie terenów wokół grobów poprzez ich utwardzenie trwałym nieprzepuszczalnym materiałem (to jest materiałem innym niż piasek, żwir lub grys).

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXXXIII/2365/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XLI/1096/20 w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie.