Wydłużone terminy pochówków

12 stycznia 2022

Wydłużone terminy pochówków

W związku ze zwiększoną liczbą pogrzebów Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie dla zachowania płynności obsługi pogrzebów wyznacza dodatkowe terminy pochówków również w soboty. Na chwilę obecną pochówki w sobotę będą się odbywać na Cmentarzu Rakowickim (15 stycznia) oraz Cmentarzu Prądnik Czerwony (22 stycznia). Niewykluczone, że w najbliższym czasie również na kolejnych cmentarzach komunalnych zostaną uruchomione dodatkowe sobotnie terminy. ZCK w Krakowie będzie reagować na bieżącą sytuację tak, aby w jak największym stopniu minimalizować niedogodności związane z oczekiwaniem na pochówek.

Zgodnie z danymi z grudnia 2021 r. oraz stycznia br. ilość pochówków systematycznie wzrasta. Dla przykładu w listopadzie 2021 r. odnotowano 583 pochówki, natomiast w grudniu 2021 r. liczba pochówków wyniosła 778. Z początkiem stycznia br. obserwujemy znaczny wzrost pochówków w wymiarze dziennym (od 10 do 14 pogrzebów). Poniżej znajdują się dane z grudnia 2019 r., 2020 r., 2021 r. odnoszące się do liczby pogrzebów na krakowskich cmentarzach komunalnych.

Grudzień 2019

Grudzień 2020

Grudzień 2021

WIĘCEJ o 25 pogrzebów(3,3%) w grudniu2021 r. w porównaniu z grudniem2020 r.


WIĘCEJ o 316 pogrzebów (68,39%) w grudniu 2021r. w porównaniu z grudniem 2019 r.

462

(przed wybuchem pandemii Covid 19)

753

778


Średnia liczba pochówków przed wybuchem pandemii kształtowała się miesięcznie na poziomie 500 pogrzebów, natomiast w okresie pandemii zwłaszcza podczas szczytu kolejnych fal z powyższych danych zaobserwować można znaczny wzrost liczby pochowań. W chwili obecnej na cmentarzach komunalnych oczekuje się od 7-14 dni na pochówek. Przy czym zaznaczyć należy, że na czas oczekiwania wpływa również kwestia dostępności do kaplic cmentarnych oraz domów pogrzebowych, gdzie obowiązują ustalone terminy. Pochowania świeckie na cmentarzach komunalnych wciąż stanowią mniejszość.